rozliczanie drogą elektroniczną

programpit.pl_1Za pomocą stworzonego kilka lat temu systemu e-Deklaracji możliwe stało się składanie zeznań podatkowych przez Internet. Elektroniczne druki online stosowane są przez coraz szerszy krąg odbiorców, gdyż w 2011 roku z tej formy skorzystało ponad milion podatników. Niewątpliwie wpływ ma na to fakt, że jest to sposób znacznie bardziej wygodny (na potrzeby złożenia dokumentu nie trzeba nigdzie się udawać, ale wręcz przeciwnie – można tego dokonać w domu), bardziej oszczędny pod względem czasu i pieniędzy podatnika, jakie musiałby poświęcić składając deklaracje tradycyjnie – w budynku urzędu lub za pomocą poczty.

Podatnik, który chce rozliczyć się za pomocą e-deklaracji, musi wykonać następujące czynności:

  • na stronie www.e-deklacje.gov.pl w zakładce „Do pobrania” znaleźć druk interesującego go formularza i pobrać  go,
  • następnie w formie interaktywnej wypełnia formularz, zwracając uwagę na poprawność wpisanych przez siebie danych, w tym danych osobowych (niektóre z nich, np. imię i nazwisko, nr PESEL, NIP stanowią bowiem dane autoryzujące, za pomocą których urząd weryfikuje podatnika – w przypadku składania formularzy bez podpisu kwalifikowanego),
  • konieczne jest też wpisanie kwoty przychodu osiągniętego w 2011 roku (gdy składamy deklaracje w 2013 roku) – jest to druga część danych autoryzujących,
  • po sprawdzeniu poprawności wpisanych danych, kwot i dokonanych obliczeń, należy wysłać formularz,
  • ostatecznie – o ile zeznanie nie zawierało błędów, z powodu których nie przyjęto go do systemu – należy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO jest ważnym dowodem o zbliżonym znaczeniu do np. dowodu nadania listu poleconego.

Na wspomnianej wcześniej stronie internetowej znajduje się dokładny wykaz formularzy interaktywnych (które można złożyć drogą internetową) z podziałem na lata, w jakich poszczególne druki obowiązywały. Ponadto zaznaczono te z nich, co do których nie wymaga się posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Są to deklaracje i ich korekty za rok 2012: PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2012 rok, a także  wniosek PIT-16 składany w 2013 roku.